जापान को ब्लॉकचैन समारोह मा भाग लिने बारे सूचना

हाम्रो कंपनी पैशन प्रोग्रेस लिमिटेड 2018 जून महिनाको 26 र 27 तारीख मा टोक्यो को सबै भन्दा ठूलो

ब्लॉकचैन समारोह मा भाग लिने भएको छ

Japan-Blockchain-Conferenceの画像

नाम Japan Blockchain Conference(JBC) -TOKYO Round2018-
मिति जून महिनाको 26 र 27 तारीख 9-18 बजे
स्थान टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय भवन E (1) र (2)
बूथ नंबर No.58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.