वेबसाइट नवीकरणको सूचना

फेब्रुअरी 15, 2018 (बिहीबार), हामीले हाम्रो कम्पनीको वेबसाइट नवीकरण गरेका छौं।

यस नविकरणको समयमा, हामीले मेनु रचना परिमार्जन गर्यौं ताकि अधिक विस्तृत जानकारी पोस्ट गर्न सकिन्छ र परिवर्तन गर्न सकिन्छ र नयाँ आगमन जानकारी पहिले पोस्ट गर्न सकिन्छ। हामी एक साइट बनाउन चाहन्छौं कि धेरै व्यक्तिले  भविष्यमा प्रयोग गर्न सकून, हामी थप सामग्रीहरू बढाउनेछौं र थप उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दछौं, तपाईंको विचारको लागि धन्यवाद।

* अन्य भाषाको पृष्ठहरूको लागि, यसलाई 21 फेब्रुअरी 2018 (बुधबार) मा नविकरण गरिनेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.