प्राप्त बिटमैनको नियमित मरम्मत प्रमाणिकरण

13 नोभेम्बर, 2018 को रूपमा, यो बिटामिनको प्रमाणित मरम्मत कम्पनीको रूपमा प्रमाणित गरियो र जापानमा नियमित भागहरु संग मरम्मत सेवा सुरु गर्यो।

Antminerリペア修了証の画像

PassionProgress社員のBITMAIN研修修了証

प्रमाणित मरम्मत कम्पनीको रूपमा प्रमाणित गरी बिटामिन द्वारा, नियमित भागहरू प्रयोग गरेर जापानमा एन्टिनरको मरम्मत गरेर तीव्र मरम्मत सेवा सम्भव भए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.